วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบรอบอบรม กว.สภาวิศกร

แนวข้อสอบรอบอบรม กว.สภาวิศกรแนวข้อสอบรอบอบรม กว.สภาวิศกรแนวข้อสอบรอบอบรม กว.สภาวิศกร

กฎหมาย
1.ประเทศไทยใช้กฎหมายประเภทใด
ลายลักษณ์อักษร
2.ใครเป็นผู้รับรองหลักสูตรและปริญญาทางด้านวิศวกรรม
                สภาวิศวกร
3.ใครสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้
                สมาชิกสามัญ
4.สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้สูงสุดกี่ปี
                6 ปี
5.ผังเมืองรวมจะบังคับใช้ได้โดยออกกฎหมายใด
                กฎกระทรวง
6.ถมที่ 2000 ตรม.ในเขต กทม. ต้องแจ้งใคร
                สำนักงานเขต
7.ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายผังเมืองรวมฉบับ พศ.อะไร
                พศ. 2535
8.คนงานทำของตกใส่คนได้รับบาดเจ็บ วิศวกรควบคุมงาน มีความผิดกฎหมายอะไร
                กฎหมายอาญา
9.การอุธรณ์ผังเมืองรวม กระทำได้ภายในกี่วัน
                30 วัน
10.ยื่นจัดสรรที่ดินแล้วไม่ได้ จะต้องอุธรณ์ที่ใคร
                คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
11.ติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล จะต้องแจ้งที่ใคร
                การไฟฟ้านครหลวง
12.หน่วยงานใดสามารถทำ EIA ได้
                บริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาติ
13.ห้ามผู้หญิงทำงานประเภทใด
                ฉาบปูนภายนอกชั้น 5
14.พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี จะมีสิทธลาพักร้อนได้ไม่น้อยกว่ากี่วัน
                6 วัน
15.งานใดไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร
                เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ
16.ต้องการเปลี่ยนอาคารสำนักงานเป็นอาคารพานิช ต้องทำอย่างไร
                แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้
17.อาคารใดที่ควบคุมการใช้
                ถูกทุกข้อ
18.กฎหมายลักษณะอาคาร
                ดูรายละเอียด หมวดที่ 1 หน้า 94


ข้อสอบ 25 July 06
บางข้อผมไม่ทราบคำตอบช่วยหาให้ด้วยนะครับ
ถ้าทราบข้อสอบเพิ่มเติมส่ง mail มาให้ด้วยนะครับ

วิชากฏหมาย
1.      คำสั่งทางปกครองต้องมีลักษณะอย่างไร (ดู Sheet หน้า4)
2.      ระยะเวลาการวางจัดทำและบังคับใช้ผังเมืองรวมกี่ปี (5 ปีและทำเรื่องขอได้อีก 2ปี)
3.      การดูข้อมูลข่าสารที่แปลงแปลง(ราชกิจจานุเบกษา)
4.      การถมดินข้อใดต้องมีรายการคำนวณ(ดูหนังสือหน้า 76)
5.      ลักษณะใดที่ต้องขออนุญาติรื้อถอน(ดูหนังสือหน้า 86)
6.      มาตรฐานฉบับใดข้อใดเกี่ยวกับมาตรฐานค่าหน่วยแรง(ฉบับ6)
7.      อาคารลักษณะใดอยู่ในแบบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ(หนังสือหน้า 94)
จรรณยาบรรณ
            1.ถามประมาณว่าถ้ารู้ว่าผิดแล้วถอนตัวต้องทำอย่างไรบ้าง
สิ่งแวดล้อม
1.      Executive Summary คืออะไร(ดู sheet หน้า 3)
2.      อ่างเก็บน้ำในลักษณะใดที่ต้องทำ  ETA (ที่มีปริมาณเก็บกักน้ำตั้งแต่ 100 ล้าน ลบม. มีพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ 15 ตรม. ขึ้นไป)
3.      ท่าเรือพาณิชย์ที่ขนาดใดที่ต้องทำ ETA (สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป)
4.      โรงพยาบาลในลักษณะใดที่ต้องทำ ETA (อยู่ใกล้ธรรมชาติ 30 เตียงขึ้นไป, ถ้าไม่อยู่ใกล้ธรรมชาติ 60 เตียงขึ้นไป) ดูหน้า 146
5.      โครงการชลประทานในลักษณะใดที่ต้องทำ IEE (ที่มีวงเงินก่อสร้าง 50-200ล้านบาท)
6.      ที่ตั้งองค์กร ISO อยู่ประเทศอะไร (สวิต)
7.      มาตรฐาน ISO 14001 เริ่มดำเนินการในประเทศไทยเมื่อใด(2542)
8.      TC 207  มีพื้นฐานมาจากอะไร(BS 7750)
9.      ประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม (ดู sheet หน้า10ตารางสุดท้าย)
10.  สิ่งที่ต้องปฏิบัติมีกี่ข้อ (52ข้อ)
11.  ข้อใดไม่อยู่ใน Implementation Operation (ดูsheetหน้า 11 สาระสำคัญข้อที่ 4)
12.  ใบรับรองมีอายุกี่ปี (3 ปี)
13.  Environmental Impact หมายถึง (หนังสือหน้า173)
ทักษะ
1.      การเขียนตัวอักษรเป็นไปตาม มอก(210-250)
2.      การพิมพ์งานใน autocad ใช้คำสั่ง(plot)
3.      คำนวณเรื่องไฟฟ้าถามประมาณว่าถ้ามี กระแสไฟ 1000 volt 220 เมื่อ voltลดลง 200 จะใช้กำลังเท่าใด
4.      คำนวณถามว่าถ้าต้องการล้อมรั้วด้วยลวดความยาว L พื้นที่ในข้อใดใช้ความยามากสุด
5.      ถามเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน
6.      nano = ? (0.000 000 001)
7.      ข้อใดเป็นลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ (หน้า279)
8.      คลื่นกลมีลักษณะอย่างไร (หน้า283)
9.      ข้อใดไม่เกี่ยวกับการเร่งปฏิกริยา
10.  ถามเกี่ยวกับความเสียดทาน(หน้า327)
11.  ถามคุณสมบัติของโลหะ (หน้า 335)
12.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดใดใช้กับโครงสร้างแบบธรรมดา(หน้า345)
13.  ถามเรื่องเซรามิก
14.  ต้นทุนลักษณะขาดทุนกำไรคือ(หน้า357)
15.  ถ้าออกแบบโครงสร้างต้องให้ใครเซนต์แบบ
ความปลอดภัย
1.      ข้อใดไม่ใช่การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง (หน้า391)
2.      อุปกรณืในข้อใดไม่สามารถติดเซฤการ์ดได้(หน้า409)
3.      spec สายนิรภัย ?
4.      ลิ้นนริภัยมีหน้าที่ (หน้า420)
5.      ลิ้นระบายน้ำมีหน้าที่(หน้าที่421)
6.      กล้ามเนื้อกระตุกหรือเกิดการหดตัวมีผลต่ออวัยะวะใด(หน้า432)
7.      ถามเกี่ยวกลับประโยชน์สายดิน(หน้า442)
8.      ถามการใช้ลิฟย์ชั่วคราวในลักษณะใดต้องขออนุญาติ
9.      ถามสาเหตุการตกจากนั่งร้าน
10.  การผิดปกติการขับเหงื่อเป็นสาเหตุของ(หน้า482)
11.  แสงเหนือม่วงมีแหล่งกำเนิดจาก(หน้า483)
12.  ถ้ามีพนักงานใหม่มาทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต้องปฏิบัติอย่างไร
13.  การตรวจเครื่องจักประจำวันเป็นหน้าที่ของใคร
14.  ผลกระทบของรังสีที่มี >1000 (หน้า497)
15.  วิศวกรเครื่องกลที่มีใบอนุญาติมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
1.ของแข็งไวไฟ ติดไฟได้อย่างไร
                ถูกทุกข้อ (หน้า 485)
2.เซฟการ์ด
                แยกส่วนที่อันตรายออก (408)
3.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสายดิน
                แท่งโลหะอะไรก็ได้ที่นำไฟฟ้าได้ดี (443) ไม่แน่ใจ
4.คนที่โดนไฟฟ้าซ็อตหมดสติ อันดับแรกที่ต้องทำคือ
                ให้นอนราบให้อากาศเข้าปอด
5.การเจาะรูขนาดใหญ่ในงานก่อสร้างจะต้องระมัดระวังอะไร
                ดินถล่ม (455)
6.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนั่งร้านแขวน
                ใช้สลิงยึดกับคาน ภายในอาคาร
7. ข้อใดเป็นการสั่นสะเทือนเฉพาะส่วน
                การใช้มือเจาะผนัง
8.อันดับแรกที่ต้องทำในงานก่อสร้างคือ
                ล้อมรั้วและติดป้ายเขตก่อสร้าง
9. ปั้นจั่นยกของแล้วเกิดเสียหลัก เกิดจากอะไร
                ถูกทุกข้อ
10. ผู้ที่ควบคุมปั้นจั้น จะต้องผ่านการอบรมอะไร
                ไม่แน่ใจ ดูรายละเอียดเอง
11.เบนซินมีผลอย่างไรกับร่างกาย
                กระดูกเปราะ
12. กัมมันตรังสีมีประโยชน์ทางด้านใด
                ถูกทุกข้อ
13.การทำงานที่มีรังสี ควรทำอย่างไร
                ใส่ชุดป้องกันรังสี
14. ข้อใดทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร
                การได้ยินเสียงดังนานหลายปี
15.ไอสารคืออะไร
                (487)
16.การทำงานที่มีสารเคมีจะต้องทำอย่างไร
                ทำระบบเปียก (ดูรายอีกครั้ง)
17.กระแสไฟฟ้าข้อใดทำอันตรายกับคนได้มากที่สุด
                50 แอมแปร์ (ดูรายละเอียดอีกครั้ง)
18.ชิ้นส่วนข้อใดทำงานสัมพันธ์กันของหม้อน้ำ
                (420)
19.ขั้นแรกในการซ่อมเครื่องจักร
                ปิดสวิตท์
20.นโยบายความปลอดภัย มีเพื่ออะไร
                (397)
21.การทำงานเกี่ยวกับเสียง
                (480)

ทักษะ
1.ตัวอักษรแบบมาตรฐานสากลใช้แบบใด
                Gothic
2.ตัวอักษรแบบมาตรฐานของประเทศไทยใช้แบบใด
                มอก.210
3.ข้อใดเป็นภาพแบบมีจุดรวมสายตา
                Perspective
4.กราฟที่ใช้บอกจำนวนคนงานแต่ละประเภท เป็นร้อยละของจำนวนคนงานทั้งหมด
                กราฟวงกลม
5.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแอสฟัลท์
                ผลิตจากเม็ดพลาสติก
6.ค่ากำลังดึงสูงสุดของโลหะ ที่ทำให้เปลี่ยนสภาพ
                Ultimate
7.เมื่อต้องการดูแผนผังองค์กร
                Organization Chart
8.ข้อใดคือความสำคัญในการบันทึกผลงาน Log Book
                ถูกทุกข้อ
9.ข้อใดคือ สารละลาย Buffer Solution
                ดูรายละเอียดหน้า 303
10.ดึงลวดและวัดความต้านตานได้ 4 เท่า ของลวดเดิม ลวดจะยาวขึ้น
                4
11.ฝากเงิน 5000บาท 2 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 10 คิดดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
                1000 บาท
12. ซื่อเครื่องจักร 240000 บาท คิดว่าจะใช้งานได้ 10 ปี และขาดซากได้ 40000 ให้คิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง ปีที่ 3
                20000 บาท
13.คิดค่าเสื่อมเครื่องจักร
                16 %
14. ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบความแข็ง
                Rockwell Test
15.แบตเตอร์รี่ในรถยนต์เป็นแบบใด
                ตะกั่ว
16.ข้อใดมีต้องมีในรายงานผลการทดสอบ
                เอกสารอ้างอิง
17.ผลิตสินค้า 260 ชิ้น ลงทุน 32000 บาท และผลิต 340 ชิ้น ลงทุนรวม ให้หาต้นทุนคงที่
                12500 บาท


 สอบกว. รายละเอียดกว. อบรมกว.
วิศวะ สภาวิศวกร

วิศวะ สภาวิศวกร
 สอบกว. รายละเอียดกว. อบรมกว.
วิศวะ สภาวิศวกร
 สอบกว. รายละเอียดกว. อบรมกว.
วิศวะ สภาวิศวกร
สิ่งแวดล้อม
1.EIA คืออะไร
                Environmental Impact Assessment
2.พรบ.ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแรกของไทย คือ
                พศ 2518
3.พรบ.ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันของไทย คือ
                พศ 2535
4.การประชุม Earth Summit ใช้หลักการใด
                ริโอ เดอ จาเนโร
5.ส่วนแรกของ Report ควรเป็นอะไร
                บทนำ
6.Basic Concept คืออะไร
                ถูกทุกข้อ
7.สถานพยาบาลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ติดแม่น้ำ ขนาดเท่าไหร่ที่จะต้องทำ EIA
                60 เตียงขึ้นไป
8.IEE คืออะไร
                การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
9.โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ หรือ อ่างเก็บน้ำ ขนาดเท่าไหร ที่ต้องทำ EIA
                200 ล้านบาท
10.การทำทางหลวงผ่านที่ใดที่ต้องทำ EIA
                ถูกทุกข้อ
11.ข้อใดคือ Environmental Audit
                ถูกทุกข้อ
12.ข้อใดคือ Environmental Performance evaluation
                ถูกทุกข้อ
13.สารสำคัญของ ISO 14001
                ถูกทุกข้อ
14. สถาบันใดรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ ISO 14001 ในประเทศไทย
                สมอ.
15.การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร
                ถูกทุกข้อ